Keep it sweet and simple. Ngọt ngào và giản đơn.
Một hãng sổ bản địa dễ thương của Sài Gòn hướng tới những giá trị tốt đẹp để bảo vệ môi trường – eco-friendly, với mỗi dòng sổ đều có một câu chuyện của riêng mình phía sau.