Lần nào đi Đà Lạt, Cabin nhất định cũng phải ghé Le’J ngồi thì mới chịu được. Cầm ly latte nóng cùng cuốn sách ngồi nhẩn nha trước tiệm bạn trên con dốc nhỏ, Cabin thấy tim mình như mềm ra và được sưởi ấm trong tiết trời lành lạnh dịu mát nơi cao nguyên vậy.