Câu chuyện về cái tên thương hiệu Caran d'Ache khá dễ thương. Trong khi hầu hết các công ty sản xuất bút lớn đều đặt tên thương hiệu theo họ của gia tộc mình, thì Caran d'Ache chọn đặt tên thương hiệu theo tên của nghệ sĩ, như là một phát ngôn ủng hộ cho nghệ thuật đương đại thời đầu thế kỷ 20. Caran d'Ache là bút danh của họa sĩ hoạt hình gốc Nga - ông Emmanuel Poire.

Showing all 30 results

Out of stock
1,100,000
Out of stock
170,000
Out of stock
170,000
Out of stock
170,000
Out of stock
170,000
Out of stock
Out of stock
Out of stock
1,100,000
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
170,000
Out of stock
170,000
Out of stock
170,000
Out of stock
170,000
Out of stock
170,000
Out of stock
170,000
Out of stock
Out of stock