Đối với Cabin, One Line Thinker giống như một cô gái Sài Gòn năng động, trẻ trung vậy á. Dám nghĩ, dám làm. Mê hình, say chữ. Mang trong mình ước mơ biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, từ những điều rất nhỏ xung quanh mỗi ngày mà thôi.