Wood Be Chic là một xưởng mộc ở Cần Thơ. Nơi mà, bên cạnh những thứ thiết yếu như chiếc ghế đẩu để ngồi hay chiếc bàn vuông vức, thì bạn còn làm những thứ được đùa là  “vô dụng đến khó tin”  chẳng dành cho việc gì  cả tùy thuộc vào vật liệu và tâm trạng của bạn lúc ấy, chẳng hạn như là mấy viên gạch ống được làm bằng gỗ.

Handmade Accessories

Wood Be Chic – Cheesus

120,000

Handmade Accessories

Wood Be Chic – Toastally Night

90,000