trùng-kí là một dự án theo đuổi cái đẹp trong sự mất mát.
... và nỗi buồn.
để rồi khấp khởi những tin yêu từ sự hồi sanh.

trùng-kí, ghi chép bằng nghệ thuật (hình, chữ, và nhạc) về các loài côn trùng, để chúng tôi nói về những cái chết nối dài những cái chết.
hơn một lời nói đó là bài ca về cái đẹp đã từng, và sự tan rã vô thường của nó.

mặt đất hiền lương,
muôn loài hiền lương,
trùng-kí nhắc nhở chúng ta về một hiền lương được cất đựng trong những cái đẹp.

Hiển thị kết quả duy nhất

viVI