“MIDORI – VẺ ĐẸP TĨNH LẶNG CỦA SỰ GIẢN ĐƠN”

Leonardo da Vinci từng nói rằng: “Đơn giản chính là tận cùng của tinh tế” (Simplicity is the ultimate of sophistication). Khi cầm trên tay sản phẩm của Midori, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói này. Sản phẩm của Midori được giản lược tối đa nhằm mang lại cho bạn trải nghiệm trọn vẹn nhất công năng sản phẩm khi sử dụng và vì vậy bạn có thể hoàn toàn tập trung và làm thật tốt công việc của mình.

Showing 1–48 of 64 results

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Pen Tool Pouch Mesh Grey

330,000
175,000
125,000
110,000
110,000
110,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Pen Tool Pouch Mesh Pink Purple

330,000
125,000
175,000
125,000
330,000
330,000

Accessories / Phụ Kiện

MD Book Band Pen Case Black

550,000

Accessories / Phụ Kiện

MD Envelope Sideways Single

20,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – A5 Plastic Cover

150,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Carton Opener Khaki

380,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Black A5 Clip band

250,000
330,000
Out of stock
175,000
Out of stock

Notebook / Sổ tay

Midori Notebook B6 Gridded

330,000
Out of stock

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A6 Gridded

270,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD Book Band Pen Case Navy

550,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD Letter Pad Horizontal Ruled Lines

240,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD -Letter Set 461 Press Bouquet Yellow

170,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD – Letter Set Smile Sun

170,000
Out of stock
170,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Letterpress

170,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Wall Calendar

555,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – P-clips Cat

195,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – P-clips Dog

195,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – P-clips Bear

195,000
Out of stock
470,000
Out of stock
470,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – CL Mesh Pencase – Grey

155,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – CL Mesh Pencase – Black

155,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Grey Pulp Pencase

220,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Beige Pulp Pencase

220,000
Out of stock

Notebook / Sổ tay

Midori – Memo Patto Black

130,000
Out of stock

Notebook / Sổ tay

Midori – Memo Patto White

130,000
Out of stock

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A6 Blank

270,000
Out of stock
Out of stock
370,000
Out of stock

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A5 Blank

370,000
Out of stock
370,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD Book Band Pen Case Brown

550,000
-15%
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

Midori Stationery Kit White

935,000