Hiển thị tất cả 30 kết quả

“MIDORI – VẺ ĐẸP TĨNH LẶNG CỦA SỰ GIẢN ĐƠN”

Leonardo da Vinci từng nói rằng: “Đơn giản chính là tận cùng của tinh tế” (Simplicity is the ultimate of sophistication). Khi cầm trên tay sản phẩm của Midori, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói này. Sản phẩm của Midori được giản lược tối đa nhằm mang lại cho bạn trải nghiệm trọn vẹn nhất công năng sản phẩm khi sử dụng và vì vậy bạn có thể hoàn toàn tập trung và làm thật tốt công việc của mình.

-20%
236,000
150,000
195,000
380,000
195,000
250,000
155,000
130,000
130,000
270,000
270,000
370,000
155,000
155,000
-15%
645,000
Hết hàng
550,000
Hết hàng
550,000
Hết hàng
240,000
Hết hàng
20,000
Hết hàng
Hết hàng
170,000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
155,000
Hết hàng
370,000
Hết hàng
550,000
Hết hàng
470,000