“MIDORI – VẺ ĐẸP TĨNH LẶNG CỦA SỰ GIẢN ĐƠN”

Leonardo da Vinci từng nói rằng: “Đơn giản chính là tận cùng của tinh tế” (Simplicity is the ultimate of sophistication). Khi cầm trên tay sản phẩm của Midori, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói này. Sản phẩm của Midori được giản lược tối đa nhằm mang lại cho bạn trải nghiệm trọn vẹn nhất công năng sản phẩm khi sử dụng và vì vậy bạn có thể hoàn toàn tập trung và làm thật tốt công việc của mình.

Hiển thị 1–48 của 60 kết quả

250,000

Accessories / Phụ Kiện

MD Envelope Sideways Single

20,000
Hết hàng
175,000
Hết hàng
110,000
Hết hàng
110,000
Hết hàng
125,000
Hết hàng
175,000
Hết hàng
125,000
Hết hàng
175,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Midori Notebook B6 Gridded

330,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

MD Book Band Pen Case Navy

550,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

MD Book Band Pen Case Black

550,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

MD Letter Pad Horizontal Ruled Lines

240,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

MD -Letter Set 461 Press Bouquet Yellow

170,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

MD – Letter Set Smile Sun

170,000
Hết hàng
170,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Letterpress

170,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Wall Calendar

555,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – P-clips Cat

195,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Carton Opener Khaki

380,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – P-clips Dog

195,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – P-clips Bear

195,000
Hết hàng
470,000
Hết hàng
470,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – CL Mesh Pencase – Grey

155,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – CL Mesh Pencase – Black

155,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Grey Pulp Pencase

220,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Beige Pulp Pencase

220,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Midori – Memo Patto Black

130,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Midori – Memo Patto White

130,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A6 Blank

270,000
Hết hàng
Hết hàng
330,000
Hết hàng
370,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A5 Blank

370,000
Hết hàng
370,000
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

MD Book Band Pen Case Brown

550,000
-15%
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori Stationery Kit White

935,000
-15%
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori Stationery Kit black

935,000
-15%
Hết hàng

Accessories / Phụ Kiện

Midori Stationery Kit Blue

935,000
viVI