“MIDORI – VẺ ĐẸP TĨNH LẶNG CỦA SỰ GIẢN ĐƠN”

Leonardo da Vinci từng nói rằng: “Đơn giản chính là tận cùng của tinh tế” (Simplicity is the ultimate of sophistication). Khi cầm trên tay sản phẩm của Midori, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói này. Sản phẩm của Midori được giản lược tối đa nhằm mang lại cho bạn trải nghiệm trọn vẹn nhất công năng sản phẩm khi sử dụng và vì vậy bạn có thể hoàn toàn tập trung và làm thật tốt công việc của mình.

Showing 1–48 of 84 results

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Notebook Cover: Paper A5

395,000
499,000
250,000
300,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Elastic Pocket Sticker: Yellow

300,000
300,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Embroidery Bookmarker

225,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Clip Ruler Copper

325,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Clip Ruler Cat

325,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Pen Tool Pouch Mesh Grey

330,000
125,000
110,000
110,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Pen Tool Pouch Mesh Pink Purple

330,000
330,000
330,000

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A6 Gridded

270,000

Accessories / Phụ Kiện

MD Envelope Sideways Single

20,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Plastic Cover

120,000150,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Black A5 Clip band

250,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori Paper Cover A6

270,000

Accessories / Phụ Kiện

Midori – Notebook Cover: Paper B6 Slim

330,000
Out of stock
175,000
Out of stock
110,000
Out of stock
125,000
Out of stock
175,000
Out of stock
125,000
Out of stock
175,000
Out of stock

Notebook / Sổ tay

Midori Notebook B6 Gridded

330,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD Book Band Pen Case Navy

550,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD Book Band Pen Case Black

550,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD Letter Pad Horizontal Ruled Lines

240,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD -Letter Set 461 Press Bouquet Yellow

170,000
Out of stock

Accessories / Phụ Kiện

MD – Letter Set Smile Sun

170,000
Out of stock
170,000