Mâý bạn kể tụi mình rằng “Me Nờ” có nghĩa là men, vì khi bắt đầu tìm hiểu về gốm, các bạn bị thu hút đặc biệt bởi các màu men. Có màu nhẹ nhàng, trong suốt như thủy tinh; có màu trông lại mạnh mẽ như kim loại. Me Nờ là tập hợp những thứ gần gũi, bé nhỏ hằng ngày quanh chúng ta thôi nè.

Showing all 4 results

125,000
165,000
100,000
Out of stock
290,000