Showing all 16 results

LIFE - LÀM BẰNG TAY CHO NHỮNG BÀN TAY

Life sản xuất sổ, và chỉ sổ mà thôi. Và phải là sổ dành riêng cho người viết. Nhìn sổ của Life, người ta có thể dễ dàng hình dung ra hình ảnh một bàn tay đang viết. Bàn tay đó sẽ chạm nhẹ lên chữ Life viết bằng font chữ có chân cổ điển lóe bạc trên bìa. Bàn tay đó sẽ mướt nhẹ lên những đường may cấn hoàn toàn thủ công sau gáy. Và cũng bàn tay đó, sẽ tạo ra một câu chuyện đầy màu sắc trên những trang giấy mịn, trong nhưng không bị thấm mực bao giờ. Còn gì hợp với những bàn tay cầm bút hơn một sản phẩm được chăm chút bằng tay?

Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Life – Bank Paper A5

385,000
Hết hàng
650,000
Hết hàng
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Life – Noble Section A5

359,000
Hết hàng
315,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Life – Noble Plain B6

315,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Life – Noble Section B6

315,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Life – Noble Plain A5

359,000
Hết hàng

Notebook / Sổ tay

Life – Margin Section A5

385,000
Hết hàng
231,000
Hết hàng
69,000
Hết hàng
69,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng