LIFE - LÀM BẰNG TAY CHO NHỮNG BÀN TAY

Life sản xuất sổ, và chỉ sổ mà thôi. Và phải là sổ dành riêng cho người viết. Nhìn sổ của Life, người ta có thể dễ dàng hình dung ra hình ảnh một bàn tay đang viết. Bàn tay đó sẽ chạm nhẹ lên chữ Life viết bằng font chữ có chân cổ điển lóe bạc trên bìa. Bàn tay đó sẽ mướt nhẹ lên những đường may cấn hoàn toàn thủ công sau gáy. Và cũng bàn tay đó, sẽ tạo ra một câu chuyện đầy màu sắc trên những trang giấy mịn, trong nhưng không bị thấm mực bao giờ. Còn gì hợp với những bàn tay cầm bút hơn một sản phẩm được chăm chút bằng tay?

Hiển thị tất cả 17 kết quả

viVI