“Sói ăn chay” đem vốn liếng chữ nghĩa và sự ham vui lớn dần theo năm tháng của mình ra mà tạo nên những bộ sản phẩm đa dạng phong cách, kết hợp giữa anh và những bạn bè nghệ sỹ xung quanh anh.