Giấy Dó có bề dày truyền thống lâu đời, xuất hiện từ đầu thế kỷ 13 cơ, nhưng không vì vậy mà nó trở thành thứ gì đó nặng nề. Trái lại, Cabin cảm thấy tính ứng dụng của giấy Dó rất cao trong công việc hằng ngày.

Mấy bạn Zó project đến từ Hà Nội chắc phải mê loại giấy này lắm mới có thể cho ra đời nhiều sản phẩm sử dụng giấy Dó đến vậy. Nào là sổ tay, các thếp giấy nhuộm màu tự nhiên từ các loại lá, như Cẩm Hồng, lá chàm hay rễ cây hoàng đằng, cho đến cả bông tai giấy Dó hay quạt giấy Dó nữa nè.

Showing all 4 results