“Chúng tôi không bán đất sét, chúng tôi trao cho bạn những biểu tượng tâm hồn mà bạn muốn gửi gắm đến những người thân yêu. Họ có thể hiểu là bất cứ ai đó xung quanh bạn, là người yêu, người thân trong gia đình, bạn bè luôn chia sẻ vui buồn cùng bạn hoặc cũng họ chính là những cộng sự cháy hết mình trong công việc…” – Tidu Workshop

“Chúng tôi không bán đất sét, chúng tôi trao cho bạn những biểu tượng tâm hồn mà bạn muốn gửi gắm đến những người thân yêu. Họ có thể hiểu là bất cứ ai đó xung quanh bạn, là người yêu, người thân trong gia đình, bạn bè luôn chia sẻ vui buồn cùng bạn hoặc cũng họ chính là những cộng sự cháy hết mình trong công việc…” – Tidu Workshop

Hết hàng
500,000
Hết hàng
500,000
Hết hàng
500,000
Hết hàng
500,000
Hết hàng
Hết hàng
1,000,000
Hết hàng
1,000,000
Hết hàng
1,500,000
Hết hàng
652,000
Hết hàng
652,000
Hết hàng
652,000
Hết hàng
652,000
Hết hàng
278,000
Hết hàng
792,000
Hết hàng
1,293,000
Hết hàng
1,751,000
Hết hàng
2,669,000
Hết hàng
2,201,000