“Công ty sách độc lập của những người (rất) trẻ.”

Du Bút luôn là một người bạn hóm hỉnh và đầy năng lượng của Cabin như chính những cuốn sách mà các bạn xuất bản vậy. Không ít lần Cabin phải bật cười khi cầm đọc “Về nơi có nhiều cánh đồng”, hay thấy mình bé xíu lại như hồi con nít khi di mắt theo những vần thơ trong “Lá”, hoặc là xoắn não cùng với chữ nghĩa trong “Ê có khi nào…?”.