𝙄 𝙃𝙖𝙫𝙚 𝘽𝙚𝙚𝙣 𝙏𝙝𝙚𝙧𝙚 xuất phát từ một khao khát được viết, được thỏa mãn cảm xúc cá nhân qua con chữ. Nhưng rồi, chúng mình nhận ra rằng: thật tốt khi có thể chia sẻ với nhau chút dư vị của cuộc sống này. Và rồi, dự án được ra đời với mong muốn không chỉ là một thương hiệu thiệp thiết kế mà 𝙄 𝙃𝙖𝙫𝙚 𝘽𝙚𝙚𝙣 𝙏𝙝𝙚𝙧𝙚 sẽ trở thành người bạn đồng hành – nơi chốn an toàn để các bạn có thể tự do chia sẻ những câu chuyện riêng.
 
𝙄 𝙃𝙖𝙫𝙚 𝘽𝙚𝙚𝙣 𝙏𝙝𝙚𝙧𝙚, chúng mình ở đó, bên cạnh bạn. Hãy tin rằng, các bạn không hề đơn độc trên hành trình sống bởi có bọn tớ thấu hiểu và đồng cảm với bạn.
Out of stock
Out of stock
46,000
Out of stock
46,000
Out of stock
Out of stock
46,000