* A store selling pens, papers, notebooks and other little things.
A small library, with tea and coffee.
You can write in utter solitude.
You can draw like you were a kid.
You can sit in peace to read poems.
Or you can just enjoy the moment and doing nothing at all.

* Our team members have different ages but almost everyone enjoy playing. Some people like to play with pens & words; others are keen on pencils & drawing, as well as some love storytelling and singing. But of course, we are all bookaholics.

* Cabin có bán bút viết, sổ tay, màu vẽ, sách & tùm lum thứ linh tinh để trên bàn.
Bạn có thể ngồi lại chơi vì chúng mình có thư viện, cà phê & trà tự phục vụ.
Bạn có thể viết mà không ai nhòm.
Bạn có thể vẽ linh tinh như hồi con nít.
Bạn có thể ngồi đọc thơ.
Hoặc bạn có thể ngồi chơi mà hổng làm gì.

* Team Cabin đang có đủ mọi lứa tuổi, phần đông là ham chơi. Có người thích chơi với bút & chữ, có người thích chơi với chì & họa. Cũng có người ham kể chuyện hay hát hò. Nhưng tuyệt nhiên là ai cũng thích sách

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

  • Công ty TNHH Reading Cabin
  • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 18A/31-33 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ liên hệ: curator@readingcabin.vn