Ngô Đức không chỉ là giấy dó, mà đó còn là tình yêu với ông nội và nỗ lực gìn giữ công việc mà ông để lại, nhằm giúp lan tỏa sự trân trọng đối với loại giấy truyền thống nước mình.