CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1, Phạm vi thu thập

Cabin thu nhận thông tin của bạn qua các kênh online hoặc khi bạn đến mua hàng trực tiếp tại cửa hàng.

2, Phạm vi sử dụng

Cabin sẽ sử dụng thông tin này với mục đích:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa hàng

– Thông báo về các sản phẩm mới mà bạn đã đăng ký theo dõi

– Liên hệ với bạn trong một số trường hợp đặc biệt khác

3, Thời gian lưu trữ thông tin

Cabin sẽ lưu trữ vĩnh viễn các thông tin thu thập được.

Cabin sẽ ngừng lưu trữ thông tin khi có yêu cầu từ phía bạn.

4, Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được Cabin lưu trữ trên máy chủ và chỉ Cabin mới có thể truy cập lấy dữ liệu. Cabin cam kết không tiết lộ hay chia sẻ cho bên thứ ba.

5, Phương thức để người dung tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trên hệ thống

Bạn có thể tùy chỉnh thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào website www.readingcabin.vn

6, Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lí thông tin

Công ty TNHH Reading Cabin

Địa chỉ liên hệ: 18A/33 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ email: contact@readingcabin.vn

Khi có thắc mắc về hoạt động thu thập và xử lí thông tin, bạn có thể liên hệ Cabin qua SĐT 028 225 365 94