Japanese Design Since 1945: A Complete Sourcebook

1,934,000

còn 1 hàng

Liên hệ
Nhà xuất bản (Publisher)Thames&Hudson
Tác giả (Author)

Naomi Pollock, Masaaki Kanai

Số trang (Pages)448
Kích thước (Demensions)28 x 23 cm
Mã: 1-BO-T&H-BOOK-000-00-A-01722 Danh mục: