Cinema: The Whole Story

1,045,000 940,500

còn 1 hàng

Liên hệ
Nhà xuất bản (Publisher)Thames&Hudson
Tác giả (Author)

Philip Kemp, Christopher Frayling

Số trang (Pages)576
Kích thước (Demensions)24.5 x 17.2 cm
Mã: 1-BO-T&H-BOOK-000-00-A-01750 Danh mục: