“Chúng tôi không bán đất sét, chúng tôi trao cho bạn những biểu tượng tâm hồn mà bạn muốn gửi gắm đến những người thân yêu. Họ có thể hiểu là bất cứ ai đó xung quanh bạn, là người yêu, người thân trong gia đình, bạn bè luôn chia sẻ vui buồn cùng bạn hoặc cũng họ chính là những cộng sự cháy hết mình trong công việc…” – Tidu Workshop

“Chúng tôi không bán đất sét, chúng tôi trao cho bạn những biểu tượng tâm hồn mà bạn muốn gửi gắm đến những người thân yêu. Họ có thể hiểu là bất cứ ai đó xung quanh bạn, là người yêu, người thân trong gia đình, bạn bè luôn chia sẻ vui buồn cùng bạn hoặc cũng họ chính là những cộng sự cháy hết mình trong công việc…” – Tidu Workshop

Out of stock
500,000
Out of stock
500,000
Out of stock
500,000
Out of stock
500,000
Out of stock
Out of stock
1,000,000
Out of stock
1,000,000
Out of stock
1,500,000
Out of stock
652,000
Out of stock
652,000
Out of stock
652,000
Out of stock
652,000
Out of stock
278,000
Out of stock
792,000
Out of stock
1,293,000
Out of stock
1,751,000
Out of stock
2,669,000
Out of stock
2,201,000