Góc nhỏ nơi chợ chời của chochoidochoi lúc nào cũng xôm tụ đông vui làm Cabin muốn sáp vô ngồi chơi chung cả. Xong rồi khi về thì mang mấy chiếc ghim những người bạn tưởng tượng ghim lên ba lô hay hay tạp dề, để khi đi bất kỳ đâu hay làm gì thì cũng đều có bạn đi cùng cho vui hết.

Accessories / Phụ Kiện

Chợ chời dô chơi – Sticker hình

48,000

Accessories / Phụ Kiện

Chợ chời dô chơi – Sticker chữ

48,000