Roll seal handling precautions

155,000

Liên hệ
Hãng Sản XuấtMIDORI – JAPAN
Kích Thưước StickerDài 29mm x Rộng 51mm
Chất LiệuGiấy
Số Lượng70 Stickers / cuộn