Life – Word cards E..Q.U.A.L Yellow

150,000

Liên hệ
Hãng sản xuất ( Manufacturer ) Life – Japan
Số trang ( Number of Sheets ) 100 tờ (200 trang)
Kích thước ( Size ) A7 – 7.5 x 12.5cm
Kiểu giấy ( Sheet Style ) Trơn
Kiểu gáy ( Binding ) Vòng kim loại
Kiểu bìa ( Cover Type ) Bìa mềm